OPENBARE RUIMTE

Voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud in de Openbare ruimte vormt onkruid een groot probleem.

 

Het maatschappelijk draagvlak voor het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in onze directe omgeving neemt hand over hand af. Degenen die met de bestrijdingsmiddelen moeten werken, ervaren dit werk in toenemende mate als bedreigend voor de gezondheid. Maar een ongeremde groei van onkruid is ook geen aanvaardbare oplossing, al was het alleen maar door de schade die door verstopte afvoerputten en door woekerend onkruid aan het plaveisel wordt toegebracht. De thermische apparaten van HOAF WeedControl  bieden hier een oplossing voor.

WAT ZOEKT U?