Home – Openbaar groen

Openbaar groen

Onkruid in de openbare ruimte vormt een groot probleem. Het maatschappelijke draagvlak voor het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen neemt door de negatieve bijwerkingen af, waardoor het sterk aan banden is gelegd.

Met onze thermische oplossingen op het gebied van branden, hetelucht en de hybride vorm is onkruid goed beheersbaar.

Branders

De HOAF onkruidbranders bestrijden onkruid door gebruik te maken van vlamcontact, infrarode stralingswarmte en warme lucht. Door de ongewenste vegetatie hieraan bloot te stellen, stollen de eiwitten en barsten de vochtcellen waardoor de plant verwelkt.

De onkruidbranders zijn geschikt voor kleinschalige werkzaamheden zoals het bestrijden van onkruid langs opritten en terrassen, als het grootschalig bestrijden van onkruid op grote oppervlaktes zoals paden en trottoirs.

De HOAF ThermHIT® 100M
De HOAF WeedAir® 1002IB.

Hete lucht

De HOAF hete lucht schroeiers bestrijden onkruid door middel van geforceerde hete lucht, zonder dat er sprake is van vlamcontact. Het onkruidverwelkingsprincipe is gebaseerd op een krachtige warme luchtstroom die onder de geïsoleerde kap gelijkmatig wordt verdeeld. 

De hete lucht schroeiers zijn geschikt voor zowel klein- als grootschalige werkzaamheden. Met name op plekken waar een verhoogde kans op brandgevaar aanwezig is komen hete lucht schroeiers goed tot zijn recht.

Hybride

De HOAF hybride oplossingen maken gebruik van het unieke verbrandingsprincipe, waarbij een combinatie van hete lucht, stoom en infrarode stralingswarmte samen komt. Hierdoor wordt maximaal gebruik gemaakt van de beschikbare energie en het hoogste haalbare resultaat bereikt.

De hybride producten worden ingezet voor het verwelken van ongewenste vegetatie op praktische alle soorten verharde en onverharde oppervlaktes en locaties.

De HOAF WeedSteam® 100 maakt gebruik van hete lucht, infrarode straling en zeer hete stoom.

Meer weten over onkruidbeheersing?

Heb je vragen of ben je enthousiast geworden en benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Neem contact op met Menno, één van onze accountmanagers. Hij helpt je verder en kijkt samen met jou naar de mogelijkheden.

 

Menno Looman

m.looman@hoaf.nl  |  +31 541 530 400

Neem contact met ons op

HOAF Infrared Technology, wij staan voor je klaar!